Dva vodiča o autorskim pravima

Ukratko objašnjene najvažnije stvari vezane za autorska prava sa većim akcentom na IT sektor. Radi se konkretno o Srbiji, ali i ostale zemlje u okruženju imaju slično rešena pravna pitanja.

http://www.shareconference.net/sites/default/files/u742/vodic_o_autorskim_pravima_final.pdf