Eager vs Lazy Loading

Proučavam Eager i Lazy loading i nikako ne mogu skontati koja je razlika. Testirao sam na queriju i dobijem isti rezultat i isto broj querija koji se izvrši na tom requestu.
Može li mi netko malo objasniti ta dva loadinga

1 Like

Lazy loading se izvršava po potrebu, znači query je u pripremi i ako je potrebno on se izvrti, ako ne ne.
A eager loading odmah izvrši sve pa koristi određene stvari ako treba…

Tipa:

$texts = new Texts();

Ako je eager on će odmah izvrtiti i

$texts->getComments();
$texts->getPhotos();

A ako je lazy loading metode getComments() i getPhotos() će biti u pripremi dok se ne pozovu od strane korisnika…

Ako preko lazyija pozivaš svakako i komentare i fotografije broj queryija će biti isti pošto si na kraju pozvao sve kao i preko eager loadinga.

1 Like

Hvala ljudi :smile:
Skontao sam sada