Embed Google karte sa samo jednom državom

Bok ekipa!

Postoji li mogućnost da se preko Google Maps API-ja kreira karta sa samo jednom državom, npr. Hrvatskom? Znači na karti je samo Hrvatska i okolo je sve prazno. I da onda tu kartu embedam na web stranici?