Forum SEO optimizacija

Naime, zanima me da li nazivi kategorija i njihov opis imaju ikakav efekat za SEO? :slight_smile:

Primjer:

Kategorija: Klubovi
Opis kategorije

Pa dolje forumi:

Čelsi
Partizan

itd…

Da li naziv kategorije i njen opis ima kakvog uticaja na SEO?

Ima :slight_smile:

ima :slight_smile:

Ti to pitas da nebi trebao upisivati nazive kategorija i opise…ili?

Pitanje je više nego jasno. A zbog čega pitam, valjda je moja stvar. Mogli bi se držati teme.