Google AdMob reklame

Možete li mi reći mišljenje o AdMob? I da li netko koristi

Koristim ja,pa isti kao i Adsense,samo za aplikacije.

Jrl se postavlja kao i Adsense

Princip je isti, sve ostalo su nijanse… :slight_smile: Ja nisam programer, imam aplikaciju koju sam kupio, i preuredio za svoje potrebe, u nju u administratorskom dijelu ubacujem oglase putem ID oglasa, koje pravim u panelu AdMob, slicno kao i kod Adsense.