Google business opcije - dodatni admin

Vidim da su se neke stvari promijenile, nema više onako da uđeš u svoj profil pa unutar njega imaš sve opcije, to je sad samo kao neki popup da možeš promijeniti. Pokušavam pronaći gdje se dodaju ili brišu dodatni administratori profila… fakat nebrem više naći tu opciju?