Google će omogućiti jednostavnije uklanjanje osobnih informacija iz rezultata pretrage

Originalna objava: Google će omogućiti jednostavnije uklanjanje osobnih informacija iz rezultata pretrage

Google je objavio da poduzima promjene kako bi zaštitio korisnike od “neželjenog izravnog kontakta”. Naime, Google ja do sada dopuštao ljudima da zatraže uklanjanje nekih specifičnih vrsta informacija, a nova politika je sada proširena te ima za cilj u većoj mjeri zaštiti osobne podatke korisnika. Ranije je bilo moguće zatražiti uklanjanje konkretnih podataka kao što…