Google Concent mod u Google Ads poruka

Dobio jedan klijent koji ima Google oglase u Srbiji poruku na Google ads:

“Implementacija pristanka za personalizaciju oglasaNe pružate signale pristanka krajnjih korisnika u EGP-u koji su potrebni za značajke personalizacije oglasa. Poduzmite korake prije ožujka 2024. ili će to utjecati na izvedbu vaše kampanje.”

Gore ima Cookieyes te sam slijedio upute za dodavanje Google Concent moda odavde :thinking: Implementing Google Consent Mode Using CookieYes - CookieYes

No poruka ne nestaje.

Što fulam?

Na stranici ima google gtag.js samo.
I cookieyes.

Što se treba napraviti sa tom porukom?
Mislim on ni nije u EU. No da ipak riješimo se toga.