Google merchant centar države

Postavljam za klijenta google merchant proizvode sa WPa za Srbiju.

Vidim da ima i Slovenija i svašta, no nema Hrvatske?

To znači da se to ne može postaviti za HR jer google ne prikazuje to ovdje?

Nisam znao da to ima za Srbiju ali znam da za HR nema.

Da nema, nisam znao, ali eto ima Srbija, Slovenija i svašta. HR nema. Zašto, baš se pitam:)