HTML i jQuery

Problem pri očitavanju dvaju jQuery-a.
Naime, imam ovakav slučaj.

Stavka 1: Napravio sam ovakav slider slika u ovakvom prikazu:

http://tinyurl.com/slikawm

Stavka 2: Za video imam ovakav prikaz:

http://tinyurl.com/videotvoriwm

Problem nastaje kada želim to sve sklopiti u jedno. Dakle želim da na slideru prilikom klika na sliku mi se otvori video u onakvom prozorčiću prikaza kao što je navedeno kod stavke 2.
Prilikom spajanja te dvije stavke dobim ovo:

http://tinyurl.com/slika-i-video-zajedno

Klikom na sliku br 1, otvara se video u željenom prikazu, ali mi se ne prikazuje slider kako želim.

anythingslider.css linija 12 zamjeni svoj overflow sa overflow: hidden

Ok, štima sada prikaz ali izgubim željenu paginaciju dolje…

Obrišem tad onaj overflow: hidden; u liniji 176 ili stavim overflow: visitable; i svejedno mi ne želi paginaciju prikazati…


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja