iOS + watchOS app kombinacija

Pozdrav,

nadam se da ima koji iOS developer koji mi moze dati hint u kojem smjeru da idem. Kako je ovo moja prva ikad aplikacija za iOS vjerojatno ce tu biti i koje glupo pitanje :slight_smile:

Ukratko cu objasniti sto zelim napraviti:

  • iOS app je main app
  • watchOS app treba dijeliti iste podatke sa iOS app s tim da watchOS app treba raditi i offline (sync podataka ide nakon sto se watch spoji sa iPhone)

Inace sam razmisljao napraviti API u Laravelu i slati request sa iOS app, a offline watchOS app rijesiti u Core Data samo kao temporary te nakon sto se spoji sa iPhone poslati sve na server.

Sad me zanima kakva je inace praksa i sto je “bolje” rijesenje:

  1. spremanje podataka na externu bazu (problem offline mode)
  2. koristenje Core Data kao “main db” (znam da Core Data nije db)

Ili netko ima neku trecu ideju kako ovo rijesiti?