Javascript konverzija zamjena zareza u točku

Pokušavam napraviti konverziju kuna u euro i obratno (interno mi treba u firmi), trenutno napravljeno u excelu ali ovako bi svi mogli koristiti kome treba.

Ne znam kako kada napipem 7,4 da putem JS-a bude 7.4 pa izračun.

primjer koji radi ako upišem točku je ovdje:

here you are my friend

$(document).ready(function(){
	// Get value on keyup funtion
	$("#euro, #kuna").keyup(function(){
	let total = 0;  	
	let xString = $("#euro").val();
	let yString = $("#kuna").val();
	if(xString.includes(',')){
    const splitted = xString.split(',')
    xString = splitted.join('.')
    } 
    if(yString.includes(',')){
    const splitted = yString.split(',')
    yString = splitted.join('.')
    } 
    let x = Number(xString);
    let y = Number(yString);
	let euro_tecaj = 7.53450;
	let total_euro = y / euro_tecaj; 
	let total_kuna = euro_tecaj * x;
	$('#total_kuna').val(total_kuna);
	$('#total_euro').val(total_euro);
	});
});
2 Likeova

Veliko hvala, jednostano nisam znao kako što, probao sa replace ali nije išlo :slight_smile:

1 Like

Riješeno!

http://skripta.haustor.eu/

1 Like