JQ pomoć checboh array cilja određene select elemente

Dakle trebam pomoć.

Imam formu koja ima checkbox sa 5 vrijednosti i dropdown sa 20 vrijednosti.
Ovisno o checkboxu da li je klknut ili ne određene vrijednosti moram sakriti u dropdownu.

Kako da ciljam s obziorm da je checbox array nekom funkcijom da sakrije određene SELECT values s obziorm na izrabrani checbox je uključe ili ne?

Može biti više cheboxova uključeno.

Otprilike ovako:

<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <script>
    function options() {
      const inputs = document.getElementById('vrsta').getElementsByTagName('input')
      const proizvodi_options = []

      for(let input of inputs) {

        if(input.checked) {
          const options = input.dataset.options.split(',')

          options.forEach(opt => {
            const el = document.createElement('option')
            el.value = opt
            el.innerText = opt

            proizvodi_options.push(el)
          })
        }

      }
      
      const proizvodi = document.getElementById('proizvodi')
      const value = proizvodi.value
      proizvodi.innerHTML = ''
      proizvodi.append(...proizvodi_options)

      proizvodi.value = value
    }
    window.addEventListener('load', () => {
      options()
    })
  </script>
</head>
<body>
<form>
  <fieldset id="vrsta" onchange="options()">
    <input type="checkbox" id="voce" data-options="jabuka,kruska,banana">
    <label for="voce">Voce</label><br/>

    <input type="checkbox" id="povrce" data-options="mrkva,kupus">
    <label for="povrce">Povrce</label><br/>

    <input type="checkbox" id="pribor" data-options="vilica,zlica,noz">
    <label for="pribor">Pribor</label><br/>
  </fieldset>

  <select id="proizvodi"></select>
</form>
</body>
</html>