Kako napraviti određeni dio sa ovog primjera

http://mrkportfolio.pl/

Kako napraviti ovakav prijelaz za jedne sekcije na drugu? Te takoder kako napraviti ovaj slider s desne strane?

Itko? …

Npr. jedan od JS plugina - https://alvarotrigo.com/fullPage/#firstPage