Kako napraviti ovaj dropdown

Kako napraviti ovakav dropdown? Gledam bootstrap i ne vidim.

kontrola

Za identičan dropdown ne znam.
Ali bi baci oko na: select2 org (iz nekog razloga ne mogu staviti puni link)

podržava pretrage
podržava izbor više vrijednosti
podržava teme pa se može složiti da izgleda kao i ostale bootstrap kontrole
radi brzo sa velikim brojem opcija (1000+)

nadam se da može poslužiti

Imaš select2, imaš choices, selectra, nisam probao selectru, a googleaj select2 alternatives, pa vidi.

Hvala! Budem se “poigrao” sa tim rješenjem.