Kako obračunati PDV na uslugu programiranja

Može li mi netko sa minimalnim brojem riječi bez linkova na dugačke tekstove i zakone i bez korištenja nepotrebnih izraza"stjecanje dobara" i sličnih gluposti reći kako da obračunam PDV kada pružam uslugu programiranja u svakom od ova 4 slučaja:

 • firmi iz EU
 • fizičkoj osobi iz EU
 • firmi izvan EU
 • fizičkoj osobi izvan EU

I još kad biste mi naveli zakon kojega mogu navesti u napomenu na računu bio bih vam neizmjerno zahvalan.

a) ne naplaćuješ PDV

 • prijenos porezne obveze "Prijenos porezne obveze - “reverse charge” čl. 17 st. 1. Zakona o PDV-u"
  b) naplaćuješ PDV normalno
  c) ne naplaćuješ PDV
  -obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge, osim usluga koje su oslobođene PDV-a u skladu s čl. 39 stavkom 1. i člankom 40 stavkom 1. ovog Zakona, ako su one izravno povezane s izvozom ili uvozom dobara u smislu člamka 28. stavka 2. i 3. te članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.
  Napomenu na računu napišeš: "PDV nije obračunat sukladno čl. 45 st. 1 t. 4 Zakona o PDVu"
  d) Isto kao i pod b

Ovo su informacije stare 3-4 sata. S time da ti treba PDV identifikacijski broj za obavljanje transkacija, usluga i primanje usluga.


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact