Kako postati backend programer

Originalna objava: Kako postati backend programer?

Koju god web ili mobilnu aplikaciju koristili, ona je nezamisliva bez backend dijela. Backend obrađuje i sprema sve zahtjeve i podatke koje korisnik traži u svojoj interakciji s aplikacijom, a to obuhvaća sve osim korisničkog sučelja. Osoba koja se bavi razvojem ovakvih programa koji rade u pozadini i skriveni su od pogleda korisnika, zove se…

Samo ću komentirati ovo u svezi frameworka.

ne znam da li su u javu core ugradili mvc mini framework, task je bio na listi.

Što se tiče frameworka za go lang , nije potreban.

PHP - ekipa pita kako optimizirati query koji se vrti 600 ms, a korišten je eloquent, onda daju savjete i lik optimizira na 450 ms. za plakat.

Ako je query dobro pisan, ne bi smio trajati više od nekoliko ms.
Naravno, ako se koriste agregatne funkcije ili live pretraživanje, onda se drukčije optimizira.

Ali šta češ , hipy kipy pipy ekipa voli frameworke, pa onda plaću, jer su cool.

Da ne budem prost i da ne kažem da su cool …