Kako ukloniti #hashtags iz URL-a kada kliknem na dropdown

Pretražila sam google ali nisam pronašla adekvatno rješenje pa odlučih ovdje pitati.

Imam dropdown u meniu, i želim kad neko klikne na njega da se otvori, i to sam uradila na ovaj način:

HTML

<li><a href="#" onclick="Dropdown()" class="dropdown">Dropdown</a>

JS

window.onclick = function(e) {
   if (!e.target.matches('.dropdown')) {
    var dropdowns = document.getElementsByClassName("dropdown-menu");
    for (d = 0; d < dropdowns.length; d++) {
     var openDropdown = dropdowns[d];
     if (openDropdown.classList.contains('show')) {
      openDropdown.classList.remove('show');
     }
    }
   }
  }

I sada kada neko klikne na taj dropdown i kada se otvori u URL-u mi dodaje # (hashtags), pokušala sam da stavim ovako nešto href="" samo da ostavim navode ali onda neće da radi nikako.

Zanima me kako uz pomoć JS da to uklonim. P.S. Ne koristim jQuery trenutno na ovom projektu.

Mozes koristtiti button umjesto a elementa ili unutar Dropdown() funkcije pozvati.

e.preventDefault();

Jednostavno sam dodala ovo href="javascript:" i to mi radi posao.

Ali voljela bi kada bi mogla koristiti href="#" i ukloniti na backend strani kroz JS.

Pokusala sam sa e.preventDefault(); ali nije uspjelo.