Ko, Norvezani? Nemaju oni pojma

Naslov je malcice izmjenjen jer u originalu je Italijani (Atheist Rap - Rec dve o biznisu)

Cude me Norvezani… Nije cak ni izborna godina… Kod nas se autoputevi otvaraju i prave samo kad je izborna godina…

1 Like

Ne kažem da oni neće napraviti ovo, ali ovo je samo nacrt. Naši rade još bolje nacrte tako da su Norvežani amateri.

2 Likeova