Koja je ovo skripta/modul

da li netko zna sto je ovo koji plugin ili mod … vidim da je tu i wordpress …

http://www.likeafacebookstatus.com/

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.likeafacebookstatus.com/wp-content/plugins/fbconnect/fbconnect.css?ver=98" />

Znalu fbconnect ili facebook connect, googlanjem dobijem ovo

http://developers.facebook.com/search?q=WP-FBConnect

hvala napravio sam ono sto mi je potrebno

rep +

lajks.com koji je ovo modul za like

evo to ti je iz

http://blog.bottomlessinc.com/2010/04/creating-a-wordpress-plugin-add-the-new-facebook-like-button-to-your-posts/

a ovo je PLUGIN

uživaj :))

saznano iz html sourcea

<!-- Facebook Like Button v1.9.6 BEGIN [http://blog.bottomlessinc.com] --> 
code...
<!-- Facebook Like Button END -->