Koliko je novca potrebno investirati za uspjeh novog digitalnog projekta?

Originalna objava: Koliko je novca potrebno investirati za uspjeh novog digitalnog projekta?

Koliko je novca potrebno investirati u novi digitalni projekt? U što je potrebno uložiti najviše novca i ovisi li uspješnost projekta o količini uloženog novca? Koje su neizbježne stavke u koje morate investirati novac kada pokrećete novi digitalni projekt? Pokretanje novog digitalnog projekta može biti vrlo zahtjevan i kompliciran zadatak – posebice ako nemate prethodnog…

Koliko novca uložite u vaš novi digitalni projekt?

  • Do 2.000 kuna (do 300 eura)
  • Do 10.000 kuna (do 1.400 eura)
  • Do 50.000 kuna (do 7.000 eura)
  • Do 150.000 kuna (do 20.000 eura)
  • Više od 150.000 kuna (20.000+ eura)

0 glasaći