Konverzija iz LRC u JS

Ukratko, trebam WINDOWS aplikaciju ili PHP skriptu koja bi konvertirala iz LRC formata u moj JS format za prikaz teksta na stranici. Npr. ovo je LRC format:

[00:15.56]Ja <00:15.75>vjerovala <00:16.50>sam<00:16.87>
[00:16.88]u <00:17.63>tvoju <00:18.00>priču <00:18.75>da <00:19.13>si <00:19.31>pravi<00:19.95>
[00:21.56]da <00:21.75>jedina <00:22.31>sam <00:22.50>ja<00:22.95>
[00:23.44]u <00:23.63>tvome <00:24.00>srcu, <00:24.75>tvojoj <00:25.31>glavi<00:26.14>

A ovo je JS format:

"0" : {
  "Ja" : 190
  ,"vjerovala" : 750
  ,"sam" : 370
}
,"1" : {
  "u" : 100
  ,"tvoju" : 370
  ,"priču" : 750
  ,"da" : 550
  ,"si" : 180
  ,"pravi" : 640
}
,"2" : {
  "da" : 190
  ,"jedina" : 560
  ,"sam" : 190
  ,"ja" : 450
}
,"3" : {
  "u" : 190
  ,"tvome" : 370
  ,"srcu," : 750
  ,"tvojoj" : 560
  ,"glavi" : 830
}

};

var phrases_wait = {
“0” : 15560
,“1” : 650
,“2” : 1420
,“3” : 300
}

Valjda je malo jasnije nakon ovoga. Plaćam preko PayPal ili na račun, whatever. Ponude na PM, hvala.

PHP skripta, nažalost ne mogu ti poslati PM, nemam dovoljno postova na forumu.

Javio sam ti se s porukom.

PS. StelarBlack mi se ne javlja, i dalje primam ponude. Hvala.

StelarBlack je nestao u bespućima internetske zbiljnosti… Idemo dalje. Evo, ako netko ima vremena, trebam php aplikaciju u koju bih ubacio ovaj tekst:

<0592>ZA<0623>PJE<0661>VA<0690>LE <0727>PTI<0758>CE <0816>U <0837>DA<0868>LJI<0995>NI, <1143>NE <1238>ČU<1278>JEŠ <1323>IH, <1405>NE <1443>ČU<1480>JEŠ <1512>IH <1555>TI, <1751>A <1788>ZO<1823>RU <1890>SMO, <2026>A <2066>ZO<2100>RU <2168>SMO <2213>S <2317>NJI<2329>MA <2365>ČE<2402>KA<2499>LI<2544>

A nakon što ga aplikacija prožvače, treba ispasti ovako:

  ["Za", 31],
  ["pje", 38],
  ["va", 29],
  ["le ", 37],
  ["pti", 31],
  ["ce ", 58],
  ["u ", 21],
  ["da", 31],
  ["lji", 127],
  ["ni, ", 148],
  ["ne ", 95],
  ["ču", 40],
  ["ješ ", 45],
  ["ih, ", 82],
  ["ne ", 38],
  ["ču", 37],
  ["ješ ", 32],
  ["ih ", 43],
  ["ti, ", 196],
  ["a ", 37],
  ["zo", 35],
  ["ru ", 69],
  ["smo, ", 136],
  ["a ", 40],
  ["zo", 34],
  ["ru ", 68],
  ["smo ", 133],
  ["s ", 16],
  ["nji", 12],
  ["ma ", 36],
  ["če", 37],
  ["ka", 97],
  ["li ", 45],

Ukratko, postupak računanja:

[“Za”, 31], <0592>ZA<0623> 0623-0592=31
[“pje”, 38], <0623>PJE<0661> 0661-0623=38
[“va”, 29], <0661>VA<0690> 0690-0661=29
["le ", 37], <0690>LE <0727> 0727-0690=37
itd…

Nije problem plaćanje, ako je iznos razuman, a postoji mogućnost provjere aplikacije online. Hvala…

Npr. ovako;

<?php

$lrc = '<0592>ZA<0623>PJE<0661>VA<0690>LE <0727>PTI<0758>CE <0816>U<0837>DA<0868>
LJI<0995>NI, <1143>NE <1238>ČU<1278>JEŠ <1323>IH, <1405>NE 
<1443>ČU<1480>JEŠ <1512>IH <1555>TI, <1751>A <1788>ZO<1823>RU <1890>SMO, 
<2026>A <2066>ZO<2100>RU <2168>SMO <2213>S <2317>NJI<2329>MA 
<2365>ČE<2402>KA<2499>LI<2544>';

$lrc = str_replace(PHP_EOL, '', $lrc);
preg_match_all('/<\d+>/', $lrc, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE);

for ($i = 0; $i < count($matches[0]); ++$i){
  $matches[0][$i][2] = strlen($matches[0][$i][0]);
  $matches[0][$i][0] = (int) str_replace('<', '', $matches[0][$i][0]);    
}

$out = '';

for ($i = 0; $i < count($matches[0]) - 1; ++$i){
  $out .= '["' . substr($lrc, ($matches[0][$i][1] + $matches[0][$i][2]), ($matches[0][$i+1][1] - ($matches[0][$i][1] + $matches[0][$i][2]))) . '", ' . ($matches[0][$i+1][0] - $matches[0][$i][0]) . '],' . PHP_EOL;      
}

echo $out;

?>

Nisam često na forumu, no Ognjen je napravio parser, tako da ostaje još samo napraviti file handling klasu za upload datoteka.

Sve OK, Stelar. Bit će još prilike za suradnju. Pozz

Samo da se zna da je Ognjen legenda i zna posao. Hvala još jednom, Ognjene.


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Profit Monkey