Koristi li tko omio ili skyscanner API?

U principu me zanima omio, ali kako su na istoj platformi (?) može poslužiti i skyscanner.

Što te točno zanima? Pitaj, mogu probat

Navodno su mi dali pristup (omio) i na API, ali nigdje ne pronalazim službenu dokumentaciju.
Ne mogu mrdnut.

Što će ti dokumentacija, samo pitaj Doktora Svemira što ti točno treba … evo dao mi je primjer codea:

$url = "https://public-api.omio.com/v3/";
$headers = array("X-Partner-Token: your_api_key");

// Pretraživanje ponuda za putovanja
$queryParams = http_build_query(array(
  "searchQuery.originName" => "Berlin",
  "searchQuery.destinationName" => "Munich",
  "searchQuery.outboundDate" => "2023-03-01",
));
$response = file_get_contents($url . "search?" . $queryParams, false, stream_context_create(array(
  "http" => array("header" => $headers)
)));

// Prikaz detalja o putovanju
if ($response) {
  $data = json_decode($response, true);
  if ($data["routes"]) {
    $route = $data["routes"][0];
    echo "Vrijeme polaska: " . $route["segments"][0]["departureTime"] . "\n";
    echo "Vrijeme dolaska: " . $route["segments"][count($route["segments"]) - 1]["arrivalTime"] . "\n";
    echo "Cijena: " . $route["price"]["amount"] . " " . $route

Svaka čast.
Sinoć sam ga konzultirao za dokumentaciju i nije se proslavio. Dao je sve mrtve linkove.
Hvala, budem se poigrao.

EDIT:

https://public-api.omio.com/v3/ ne postoji :frowning:

Nevezano za AI … čudno je da ne pronalaziš dokumentaciju? Jesi probao pitati korisničku podršku od tog APIa?

Koliko skužih, oni te moraju odobriti prvo da bi mogao pristupiti APIu, sigurno imaju nekakav support/helpdesk. Hmm.

1 Like

Budem ih pitao sutra. Kako su mi dali pristup u petak nisam stigao.
Nadao sam se da ću to ovdje riješiti u 5 minuta.

Javim