Kreativnost bazirana na tuđim idejama - kako biti kreativan u digitalnom svijetu?

Originalna objava: Kreativnost bazirana na tuđim idejama - kako biti kreativan u digitalnom svijetu?

Kako pronaći kreativne ideje u svojoj glavi i je li danas uopće moguće biti kreativan i jedinstven? Živimo li u vremenima kada je kreativnost postala toliko zasićena sličnim idejama da je nemoguće biti jedinstven? Kako izvući kreativnost iz sebe u modernom digitalnom svijetu? Kreativnost je jedan od glavnih pokretača mnogobrojnih trendova i uspjeha u digitalnom…

1 Like