Kupujem Amazon Associates nalog sa aktivnom promocijom

Uslovi: Nalog je odobren za trenutne promocije (možete provjeriti na Amazon Associates, u odjelu Promotions, Creator Rewards i vidjeti je li navedeno da su trenutno dostupne promocije).
Samo u tom slučaju možete mi poslati privatnu poruku sa screenshotom trenutnih promocija i cijenom.

Nisam zainteresovana za naloge bez trenutnih promocija ili za iznajmljivanje naloga.

1 Like