Kupujem chat stranice sa posjetom

Kupujem chat stranice sa posjetom na području Hrvatske,Srbije,BIH,Slovenije. Bitno mi je samo da nemaju neku mizernu posjetu. Molim da sa ponudama pošaljete i analytics. Kupit ću svaku ponudu ukoliko je posjeta ono što sam i opisao i cijena realna.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.