Mag.ing. - VSS ili MR

Osoba koja je diplomirala po “starom sistemu” i dobila potvrdu da se titula dipl.ing. izjednačava sa mag.ing. prema “novom sistemu” da li ta osoba spada u skupinu VSS ili MR koji je stepenica iznad VSS?

Što je nekada bio stručni naziv u području tehničkih znanosti “inžinjer” (ing.), sada je akademski naziv uz naznaku struke u područku tehničkih znanost sveučilišni prvostupnik inžinjer (univ. bacc. ing.). Što je nekada bio stručni naziv u području tehničkih znanost diplomirani inžinjer (dipl. ing.) sada je akademski naziv uz naznaku struke u području tehničkih znanost magistar inžinjer (mag. ing.).

Međutim, novi akademski naziv uz naznaku struke “magistar” (mag.) se ne smije miješati sa starim akademskim stupnjem “magistar znanosti” (mr. sc.). Prvi je magistar struke i stječe se završetkom diplomskog studija, a drugi magistar znanosti i stjecao se završetkom postdiplomskog studija. Dodatno, stari akademski stupanj magistra znanosti više i ne postoji, već je ostao stari i novi akademski stupanj doktora znanosti (tako je i na zapadu, nemaju magistara).

Dok je kod nas diplomski studij bio nekako uobičajen, vani diplomski studij u principu završava onaj koji se želi dalje baviti znanošću, pa se s faksa odmah ide raditi “Ph. D.” (tj. doktorat).


IMHO, ono što je diskutabilno je kako mapirati naše nove “stručne nazive” u tehničkim znanostima - prvostupnika inžinjera i magistra inžinjera u vani uobičajene nazive “B.S.” i “M.S.” Iako bi bilo logično za očekivati da je ing. odn. univ. bacc. ing. B.S., a dipl. ing. odn. mag. ing. M.S., zapravo to nije moguće tako lako odrediti jer ne postoji nekakav zajenički nazivnik kojim bi se moglo “bodovati” jedno i drugo i treće, pa usporediti. Često je vani B.S. kraći studij od našeg dip. ing., ali je M.S. dulji od dipl. ing. Jedina ispravna usporedba je moguća da osoba koja je po starom sistemu završila studij zatraži izračun svojih ECTS bodova i onda temeljem njih potraži stručne nazive drugih sveučilišta koja odgovaraju tim bodovima.


P.S. Inače, “mr.” nije “stepenica iznad” visoke stručne spreme. Svaki magistar znanosti ili doktor znanosti je istovremeno i diplomirani inžinjer. Stepenica iznad dipl. ing. bi bile razne stručne specijalizacije u strukama u kojima postoje. Magistar znanosti je znanstveni stupanj i predstavlja sasvim novu granu u karijeri (znanstvenoj, ne “stručnoj”).


http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query="uredba+o+unutarnjem+ustrojstvu+i+načinu+rada"&searchTitle=on&resultdetails=basic&lang=hr&resultoffset=0&annotate=on&bid=1qEH87BKpv2tO9zW%2FtrEhw%3D%3D