Masovno podizanje cijana usluga i proizvoda

Da.

Cijena je ostala ista

1 Like