Multi level horizontalni mobile menu

Dakle imam shop koji ima previše kategorija za colapse menu na mobitelu.
Ide po 3 nivoa.

Interesira me ima tko preporuku za plugom da ima mobile menu a da se širi u stranu dakle po ekranima, stepenasto u stranu. Tipa ekran po ekran

Htio sam to ručno složiti no ako ima nekli lightweight plugom da probam.

Hm, a zašto ne napraviš position absolute, z index po nivoima, na klik dodaš, mičeš klase…tako to?

Ma tako će i biti no rekao da možda ima neko plugin, iskreno ne da mi se to sada slagati.

Nekad je https://mmenujs.com/ bio popularan

1 Like