Neko da zajedno učimo html, css i js?

Zdravoo, da li trenutno neko pohađa kurs o programiranju ovih računarskih jezika pa da želi da surađujemo, prepravljamo jedni drugim greške i učimo zajedno. :slight_smile: