Obavezni podaci za firme koje prodaju usluge?

Eto kratko pitanje, vidim da je web zatrpan sa firmama koje nemaju nikakve podatke osim kontakt obrazca i možda mobitela.

Na dosta njih bombastične objave itd. veliki smo sve radim, a onda kada se iskopa nekako podaci o firmi koja stoji iza toga, stoji čest firma sa 15-20 tisuća prometa u godini.

Zar nije obavezno ukoliko se prodaje neka usluga, locirana u HR, za hrvatske građane, čestos tranica jedino na hrvatskom, nije obavezno imati podatke o firmi , OIB itd…?

Ili je to sve neki sivi biznis? Pitam jer sam tražio uslugu od jedne “firme” kada sam pitao par pitanja o samoj firmi, da znam kome plaćam razgovor je doslovno nakon nekog izljeva nervoze, sa Odje***…

Mišljenje?

Dobar tekst na tu temu: http://marker.hr/blog/koji-su-sve-podaci-obavezni-hrvatskim-web-stranicama-113/

Ovako nekako bi to trebalo ici ja mislim

Neznam ime d.o.o.
Ive ivica 1
10 000 Zagreb

E-mail:

Tel: +385 (0)1

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu
Račun u xx banci
Broj računa: xxxxxxxxxx
Iznos temeljnoga kapitala društva: XXX.00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave:
Matični broj:
OIB:

Ma 80% njih radi na crno i nude nekakve usluge na webu i reklamiraju se ko velike firme, studii itd. A nisu registrirana firma, ma sve na crno… Tko nema firmu ne smije nuditi “usluge” jer uslugu može jedino “firma, obrt…” nuditi.


Sve je tu. Transparentno i čitko.