Obrazac za pravnu osobu za poslovanje s USA

Kada firma iz HR preko Creative Market platforme, prodaje usluge grafičkog dizajna, koji obrazac treba popuniti da ne bih bila oporezovana u USA , tj. da bi je tretirali kao pravnu osobu.