Odabir više fileova sa istim prefixom!

Unutar foldera imam više ‘fileova’ sa istim sufiksom a razilčitim prefiksom npr.
slika01.jpg
slika01.png
slika01.gif

Kako da napraim string array koji bi imao vrijednosti svih slika, tipa slika01.* ?

PHP: glob - Manual

not working as it should , mislim jel postoji alternativa (glob)

ako to neće, probaj na seljački način…
ispisuj sve fajlove i samo stavi if(substr($fajl, 0,7) == ‘slika01’)

Sve radi malo sam se zeznuo pri korištenju “glob”-a :slight_smile:
PS hvala za substr() :wink:

citanje headera file ?