Opencart admin search products ne radi odjednom

Dakle na 2.3.0.2 Opencart u admin pretrazi recimo po modelu proizvoda, ne ponudi ajaxom rezutate dok se piše.

Svi artikli imaju ispravna imena.
Da li je netko naletio na takav problem?

Radilo je no sada ne.

Tipični opencart bug… taj opencart mi je presjeo lad sam u njemu radila.
Javi se onom tko ti je prodao temu, to bi ti oni trebali riješiti.

AJAX greške se mogu vidjeti u developer konzoli u Network tabu.

1 Like

Upravo.

Samo nek filtrira XHR Request-ove i za svaki request moze vidjeti status code.

Tema radi super, journal, front end pretraga radi isto normalno.

kako sam nave BACKEND ne radi pretraga.