PHML - preparsed PHP

  1. Pisanje buety PHP-codea
  2. Kontrola vidljivog scopea varijabli između različitih modula .phml-a
  3. Template engine - mix PHP codea sa HTML-om.

Pod 1.
(ovo trenutno nije jako bitno u cijeloj priči, iako je fora imati ovakvu kontrolu i fleksibilnost na ovoj razini)
…uglavnom, da mogu biti kreator fluidnije PHP sintakse. (za sada kako mi se prohtije ću nabacat svega…pa ću vidjeti kuda će to izaći. I tek tamo u nekom kasnijem koraku malo racionalizirati između korisnog/nekorisnog. Kvalitetno osmišljenog i potrebnog da se redefinira…itd.)

Pod 2.
To se veže na ovu temu: Kako postići modularan i robusan PHP framework

Znači to je identična stvar. Ovo je zaprvo solucija tom problemu. Tamo nisam htio niti dati hint da ću raditi svoj pre-parser, čisto da čujem koje su varijante. Raspitivao sam se za solucije na više foruma i nisam čuo ništa što bi mi parilo da je dostupno rješenje. Tako da sam prestao vjerovati da postoji rješenje tom problemu unutar postojećih okvira.
Da bi bolje razumio problematiku, baci pogled i na ovu temu: Što je zapravo društvena mreža (Facebook)
To je konačan proizvod do kojega želim doći.

Razmisli samo o onome što se postiže sa Fb API-em. Developeri Facebooka metodama API-a ograničavaju što može neka aplikacija raditi sa podacima od Facebooka.
Ja želim tu modularnost postići bez da to ide preko API-a. Ali u suštini treba izaći na slično.

Samo u varijanti FB API-a developer piše PHP code sa dodatnim metodama koje je dodao FB API
A u varijanti PHML-a će se te metode svesti na razinu sintakse programskog jezika …i bit će ih moći univerzalno reciklirati između bilo kojih sustava…gdje imamo parent komponentu koja uključuje child komponentu.
U slučaju Facebooka, parent komponenta je Facebook sam posebi…a child komponenta je neka aplikacija koja se razvija na osnovi FB API-a.

Pod 3.
To je ništa drugo nego svojstvo PHML-a da je tako zamišljen da odmah bude nešto poput postojećih PHP template engine-a. Znači integracija HTML+PHP se inače radi sa nekim od PHP template enginea, dok je PHML zamišljen da u startu bude ta integracija sam po sebi.