Php 8 dostupan za testiranje

PHP 8.0.0 Alpha 1 dostupna za testiranje.