Php form for one to many relationship

Nisam znao gdje da tacno postavim ovo pitanje pa sam na kraju odlucio ovdje.

Dakle ako imama dvije tabele sa vezama one to many relationship (recimo “clanak” i “keywords” tabela). Zanima me kako da ispisem sve “keyords” iz te tabele, koji je php kod (baza je mysql)?

$upit = 'SELECT * FROM keywords WHERE id_clanka= ‘".$_GET[‘id_clanka’]."’;

pretpostavka da u tablici keywords imaš polje id_clanka koje je isto kao i polje id_clanka u tablici clanak.

A kako bi mogao u html-u ili php-u napraviti da mogu unijeti nazive za keywords “prvi,drugi,treci” i da mi ta tri pohrani u tabelu (dakle morao bi tri puta insert da se koristi)?

Ne, nego samo jedan: “INSERT INTO tablica(keywords) VALUES (‘prvi’), (‘drugi’), (treci’)”; itd, itd, itd

Naravno moze i tako :stuck_out_tongue: Ali izgleda morao bi u php-u prvo isprogramirati da mi izdvoji sve sto se nalazi u input-u (“prvi,drugi,treci”), dakle da izdvoji rijeci iz inputa i tek onda da dodam u “insert”.

$keywords = ‘keyword1,keyword2,keyword3’;
$keywords_separated = explode(“,”, $keywords );

Sad imaš keywordse u array-u, i samo napraviš foreach petlju da ih sve poredaš i ubaciš odjednom.