Php & mysql problem, option value

Pozdrav, moj prvi problem (:

Gle, napravio sam s frendom online prijavu ispita za jedan fakultet, no pojavilo mi je se nekoliko problema. Prvi od njih je sljedeći. Naime, studentska referada ima svoju korisničko sučelje, s raznim opcijama, jedna od njih je kreiranje zapisnika.

Zapisnik se kreira pomoću forme koja ide direktno u bazu podataka, i vadi tražene podatke.

Problem je u tome, prilikom popunjavanja te forme, nešto se upisiva nešto se vadi iz baze. Iz baze se vadi prijavljeni ispiti, tj ime kolegija koji je prijavljen. Tako npr. ako je 5 studenata prijavilo “Kolegij jedan”, referada prilikom kreiranja zapisnika, u “selectu” vidi pet istih kolegija, a ja bih to ograničio da mi vidi samo jedan.

evo koda:

<?
$db=mysql_select_db("fpmoz_prijava")
or die("greska". mysql_error());
$query = "SELECT * FROM prijava ORDER BY predmet ";
$result = mysql_query($query)
or die("greska". mysql_error());
                 
echo '<select name="predmet" class="NFMultiSelect">\n';
$result = mysql_query($query)
or die("greska". mysql_error());

while($row = mysql_fetch_array($result))

{
echo '<option value="'.$row['predmet'].'">'.$row['predmet'].'</option>\n';

} 

 ?>

trebaš staviti onda
$query = "SELECT DISTINCT Kolegij FROM prijava ORDER BY predmet ";

, inače meni ovo liči na loše dizajniranu tablicu, kolegiji bi trebali biti zasebna tablica isto ko i studenti

gle, studenti su u posebnoj tablici, kolegiji u posebnoj, a ovo je posebna tablica s prijavnicama :slight_smile:

A ovo DISTINCT mislite ovako:

$query = "SELECT DISTINCT predmet FROM prijava ORDER BY predmet ";

BTW veliko HVALA

da Predmet, pardon nisam gledo :slight_smile:

Hvala :wink: