PHP programer, treba prilagoditi naplatnu skriptu

Tražim dobrog PHP programera koji bi trebao prilagoditi potpis naplatne skripte koja je promijenila potpis na drugi način potpisivanja. (HMAC-SHA256 )

Imam sve potrebno pošaljem na private.