Plaćanje oglasnih riječi

Da li google dozvoljava oglase irurške maske itd?
Klijent se interesira pa me zanima?