Podaci iz mysql u više div-ova HELP

Recimo da je baza_id primaoc a anonimus_id posiljaoc, za svakog različitog pošiljaoca(anonimus_id) treba poseban div u kojem će biti poruke.

Na koji nacin ovo odraditi? U pitanju je chat sistem.

javascript za prikaz diva

<script>
  $(function(){
    function call_me(){
      $.ajax({
        type: "GET", 
        url: "ajax.php",
        success: function(data){
         $('#div').html(data);
        }  
      });
    };  
setInterval(call_me, 1000);
  }); 
</script>