Potreban neko za izradu ads kampanje na Facebooku i Googleu

Pozdrav,

Potreban neko da da postavi neku osnovnu ads kampanju na Facebooku i Googleu. Dakle po jedna kampanja sa tri AdSeta.

Koliko bi to koštalo?

ima ti dosta iskusnih u tome na ovim freelancerskim sajtovima kao što su freelance.hr

ili freelance.com.hr
tako sam ja pronašao sebi kvalitetnog suradnika za Paid ads kampanje

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.