Potrebna pomoć naprednih korisnika excela

Pokušavam napraviti tablicu za precizan izračun cijene namještaja, jer nažalost ne postoji softver koji to može pouzdano napraviti.

Odmah na početku imam problem, a iskreno se nadam da će mi to na kraju i ostati jedini problem jer više manje imam sve složeno u glavi kako bi to trebalo izgledati.

Za potrebe teme sam napravio pojednostavljeni izgled svega.

Uzmimo kao početnu pretpostavku da sam od liste “Materijal” napravio padajući izbornik. (stupac I u svako polje stupca B)

Postoji li opcija u kojoj ja listu “cijena materijala po m2” (stupac J) mogu vezati za listu “materijal” na način da mi program, kada iz padajućeg izbornika odaberem željeni materijal, tom cijenom popuni pripadajuće polje u stupcu C.

Kako želim da to izgleda u praksi:

  1. U stupcu A iz padajućeg izbornika izaberem željeni materijal
  2. Nakon što sam izabrao materijal, stupac C povuče cijenu tog materijala
  3. U stupac D upišem kvadratutu
  4. Stupac E množi polje CX i polje DX

Da bi se to ispunilo, potrebno je:
Svaki materijal treba na neki način imati za sebe finksiranu cijenu

  • Polje C pretpostavljam treba imati neki logički slijed IF (ako je polje BX = I7, onda ovdje prepiši njegovu vrijednost iz polja J7)
  • Polje D je najmanji problem, ono samo treba pomnožiti dva broja.

Na ovo sve će se nadovezati još par ovakavih stvari, ali ako riješim prvi… za dalje neće biti problem.

Nadam se da ste razumili šta želim reć… i ne zamjerite ako mi je logika totalno pogrešna, nikad nisam radio ovake stvari :smiley: haha

Probaj ovo i guglaj nešto poput “excel related fields”.

Isto vidi Google data studio.
Prije par sedmica sam ga naš’o a djeluje k’o neka zamjena za accessXexcelXppoint.

U međuvremenu sam skuzio… formula je VLOODKUP

Evo prikaza

… no, sada imam novi problem. Ne mogu fiksirati tablicu, kada ispunjavam polje B3, tablica se također pomakne za jedno polje premad dole.

Prva dva problema su riješena, hvala @3wnet :slight_smile:

Idemo dalje haha

Dakle, idemo napraviti poveznicu između cijene i ostatka ploče koji meni ostaje na skladištu.

Logički zadatak:
Ako je G2=Iskoristiv, a H2=NE, onda je I2=F2*0,8 (kasnije ću iskoristiti taj ostatak i nema potrebe da ga naplaćujem ovom sada kupcu).
Ako je G2=Iskoristv, a H2=DA, onda je I2=F2*1,1 (ostaje mi velik komad ploče na sladištu koji ću iskoristit pitaj Boga kada, samo će mi stvoriti trošak skladištenja jer je rijetko korišteni dekor).
Ako je G2=Neiskoristiv, onda je I2= F2 * 1 (u ovoj soluciji mi nije bitno koji je dekor, taj komadić ploče koji ostaje bacam)

Ima li tko ideju barem što da guglam? :smiley: haha

Možda da guglaš uvjetne formule poput IF funkcije (ti imaš višestruke uvjete)
Naravno, potrebno je da poznaješ način kako ugnijezditi više funkcija unutar neke složenije formule.

Probaj ovu formulu ispod.

=IF(G2="Neiskoristiv";F2*1;IF(AND(G2="Iskoristiv";H2="NE");F2*0,8;IF(AND(G2="Iskoristiv";H2="DA");F2*1,1;"")))

ili ovu kraću

=IF(G2="Neiskoristiv";F2*1;IF(AND(G2="Iskoristiv";H2="NE");F2*0,8;F2*1,1))
1 Like

hmm, taman sam napravio drugačijom (dužnom) logikom.

Odvojio sam parametre koje mogu imati na sheet 2 i onda sam postavio:

=IF(Iveral!G2='Iverali - iskoristivost'!A4;Iveral!F2*1;Iveral!F2*0,9)
  • To je logika koja kaže: ako mi ostaje iskoristiv dio ploče, množi nabavnu cijenu sa 0,9 jer ti na skladištu ostaje iskoristivi dio iverala koji se često koristi.

… i onda sam u polje “konačna cijena” dodao:

=IF(Iveral!H2='Iverali - iskoristivost'!D4;'Iverali - iskoristivost'!H2*1;'Iverali - iskoristivost'!H2*1,2)
  • Ova logika završava problem i kaže: ako mi ostaje iskoristiv (velik) komad iverala koji se rijetko koristi, množi cijenu dobijenu iz prošle formule sa 1,2 (zbog troška skladištenja ili odlaganja na otpad), a ako mi ostaje velik komad iverala koji se često koristi, zanemari ovo i samo pomnoži cijenu dobijenu iskoristivosti sa 1

Dobijemo isti rezultat, ali uzet ću tvoju formulu zbog jednostavnosti :slight_smile:
Hvala @ivanvk


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja