Potrebna pomoć oko wordpress

U zadnje vrijeme imam problema, redovno imam ovaj error:
PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 59768832)

Da li ima ko kakvo riješenje?
Da li je to do hostinga?

Promeni samo u php.ini memoriske limite kao i conf_global.php:
ini_set(‘memory_limit’,‘128M’);

1 Like

riješeno za sada.
hvala svima na odgovorima i pomoći