Povoljni Virtualni asistent

Nudim povoljnu uslugu virtualnog asistenta.
Komplet usluga je višestruki :

Od asistencije s financijskim poslovima (fakturiranie i jedan osnovi dio knjigovodstva) pa sve do

  • content creation, management (pisanje sadržaja za vaš web)
  • social media management
  • emailovi i pozivi s vašim partnerima i klijentima
  • organizacija rasporeda i sastanaka
  • basic SEO (interlinking, outreach)
  • krizni menadžment
  • asistencija u prodajnom procesu

Usluga se može plaćati po principu kn/h ili na fiksni mjesečni iznos. Može na fakturu preko našeg obrta ili na neki drugi način (paypal, skrill, transferwise/wise)

Ukoliko postoji interes, javite se na PP, dogovorit ćemo se.

1 Like