Primijenjivanje CSS-a na iframe web stranice koje posjećujemo

Koristim Chrome, postoje neke ekstenzije koje omogućuju da prilagodimo CSS stranice prema želji. Primjerice, neke divove možda želimo sakriti jer ih ne želimo gledati i slično. Jako korisna stvar. Stvar je u tome da bi htjel prilagoditi CSS za element koji je unutar iframea a u ovom slučaju to ne radi. Znate kako to mogu riješiti?

Radi se o dropbox.com webu gdje se otvara .txt datoteke, dropbox ih otvori unutar iframea a .txt nema wrap pa je onda jako dugački horizontalni scrollbar i čitanje takvog teksta je katastrofa. Na taj ‘pre’ element bi ja htjel postaviti white-space: pre-line. Bi mogao to nekako uvijek automatski okinuti?