Prodajem domenu balkan-club.com - tko da više

Pozdrav kolege!
Prodajem samo domenu bez stranice
balkan-club.com
Pocetna cijena 50 $.

Budući da nitko nije zainteresiran nova početna cijena je 10$ :slight_smile: .

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.