Prodajem JS chat aplikaciju

Pozdrav! Nedavno sam napravio Chat Aplikaciju u JS-u sa Node.js, ExpressJS, Socket io i MongoDB. Za Front-end sam koristio Bootstrap i jQuery. Aplikacija je brza i jednostavna za dopisivati se s obitelji ili s prijateljima. Za cijenu cemo se dogovoriti. Za vise detalja i slika mi se javite putem PM.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.