Programiranje u multideveloper okruženju

Recimo da imamo 5 developer na jednom PHP projektu. Gdje je jedan developer CTO, drugi je senior a drugi juniori.

Kako da se postavi okruenje gdje junior neće moći pristupati cijlom kodu već samo dijelu. Koristi se MVC Framework + BitBucket.

Pa naučite juniora kako se ispravno koristi git i neće biti konflikata win - win situacija. ?

Uredu je to. No njemu treba dati samo jedan dio koji će raditi. A opet treba imati mof+gućnost da pokrene cijelu aplikaciju da može testirati ono što on radi. A opet da nema pristup cjelokupnom kodu

Možda raditi deploy s bitbucketa na neku staging verziju

https://support.deployhq.com/articles/deployments/how-do-i-start-an-automatic-deployment-from-bitbucket