Python aplikacija povezivanje sa webhostingom

Kako da povezem aplikaciju napisanu u Python-u sa webhostingom i domenom?

http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/web/

https://www.pythonanywhere.com/

1 Like